• Thứ Bảy, 23/01/2021, 02:54

0943 523 788

Thursday, 03/01/2019, 09:00

QUY TRÌNH GIẢI THỂ CÔNG TY VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Giải thể Công ty  nước ngoài (FDI) là một trong các quyền của nhà đầu tư.

Giải thể Công ty  nước ngoài (FDI) là một trong các quyền của nhà đầu tư. Tuy nhiên việc giải thể công ty nước ngoài, chấm dứt dự án đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu không tuân thủ thì nhà đầu tư có thể mất các ưu đãi đầu tư, thanh tra thuế và hoặc bị điều tra về hành vi chuyển giá. Vì vậy VTV LAW cung cấp quy trình thực hiện:  

Bước 1. Bán thanh lý tài sản.

  • Công ty nước ngoài phải bán thanh lý tất cả các tài sản là đất, nhà máy, máy móc, ô tô và các tài sản khác.
  • Công ty nước ngoài có thể tự bán hoặc thuê dịch vụ bán đấu giá của công ty Luật.

Bước 2. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và các nghĩa vụ thuế có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Công ty phải hoàn thành tất cả các nghĩa vụ thuế mới được chấp thuận cho đóng mã số thuế.
  • Công nước ngoài phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế mới được chuyển lợi nhuận về nước ngoài hoặc rút vốn đầu tư đã góp.

Bước 3. Quyết toán bảo hiểm xã hội.

  • Công ty nước ngoài phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính với Cơ quan bảo hiểm địa phương và bàn giao sổ bảo hiểm cho người lao động trước khi giải thể.

Bước 4. Chấm dứt dự án đầu tư.

  • Công ty nước ngoài gửi văn bản và hồ sơ chấm dứt dự án lên cơ quan Cấp giấy đăng ký dự án.

Bước 5. Giải thể Công ty.

  • Sau khi hoàn thành các giai đoạn được nêu trên thì Công ty được giải thể và chấm dứt hoạt động đầu tư tại Việt Nam cũng như miễn toàn bộ các nghĩa vụ liên đới.

Liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về các vấn đề này cũng như chuyển tiền lợi nhuận về nước ngoài theo quy định của pháp luật.