• Thứ Năm, 26/11/2020, 08:23

0943 523 788

Tuesday, 25/06/2019, 09:45

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là việc mà dự án muốn bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung đã đăng ký với cơ quan nhà nước. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam đôi khi sẽ nảy sinh những vấn đề liên quan đến dự án mà nhà đầu tư phải làm thủ tục diều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phù hợp.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là việc mà dự án muốn bổ sung hoặc điều chỉnh các nội dung đã đăng ký với cơ quan nhà nước. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam đôi khi sẽ nảy sinh những vấn đề liên quan đến dự án mà nhà đầu tư phải làm thủ tục diều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho phù hợp. Các nội dung điều chỉnh dự án phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gốm:

 • -  Điều chỉnh địa chỉ của dự án (Địa điểm thực hiện dự án);
 • -  Điều chỉnh tên dự ánĐiều chỉnh thông tin của nhà đầu tư;
 • -  Người đại diện của nhà đầu tư;
 • -  Điều chỉnh vốn, quy mô thực hiện dự án;
 • -  Điều chỉnh thay đổi nhà đầu tư;
 • -  Điều chỉnh mục tiêu dự án (ngành nghành nghề);
 • -  Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án, thời gian thực hiện dự án.

Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định của Luật đầu tư 2014.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • -  Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • -  Báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh;
 • -  Văn bản đề xuất dự án đầu tư;
 • -  Báo cáo tài chính có kiểm toán kỳ gần nhất của tổ chức thực hiện dự án đến thời điểm đề nghị điều chỉnh
 • -  Một số tài liệu khác có liên quan (tùy thuộc vào nội dung điều chỉnh)

Phạm vi dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của VTVLaw Việt Nam

 • -  Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư;
 • -  Soạn thảo hồ sơ diều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh (nếu có) cho nhà đầu tư;
 • -  Đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận.   đăng ký đầu tư;
 • -  Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ; Giải trình với cơ quan nhà nước những vấn đề có liên quan đến hồ sơ;
 • -  Hỗ trợ các vấn đề pháp lý sau điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hãy liên hệ với VTVLaw Việt Nam để được tư vấn cụ thể với từng trường hợp.

Thông tin liên hệ: 0978 038 722 hoặc Email: Congtyluatvtv@gmail.com