• Thứ Tư, 27/10/2021, 02:35

0943 523 788

Thursday, 03/12/2020, 10:10

BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đối với ngành, nghề sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thì nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện đầu tư tại Việt Nam hay không?

Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong những ngành, nghề đầu tư có điều kiện đầu tư theo quy định tại điều ước quốc tế về đầu tư, luật, pháp lệnh và nghị định có liên quan. Vậy, đối với ngành, nghề sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thì nhà đầu tư nước ngoài có được thực hiện đầu tư tại Việt Nam hay không? VTVLaw xin đưa ra quy định và cách thức thực hiện bổ sung ngành, nghề cho thuê máy móc, thiết bị như sau:

1. Quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài

Đối với ngành, nghề kinh doanh Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo quy định tại biểu cam kết về thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO thì được phân ra nhiều mã ngành CPC. Đa phần các mã CPC này sẽ không có hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoại trừ hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, tàu thủy, trang thiết bị đường sắt có điều kiện kèm theo.

Các trường hợp được phép đầu tư không có điều kiện:

a. Đối với ngành nghề mã CPC 633 bao gồm: Các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ cá nhân và gia dụng.

b. Đối với ngành nghề mã CPC 885 bao gồm: Các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong sản xuất.

c. Đối với ngành nghề mã CPC 61120, 61220 bao gồm: Các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới như ô tô, xe máy, xe gắn máy, …

d. Đối với ngành nghề mã CPC 8868** bao gồm: Các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy bay.

Các trường hợp loại trừ có điều kiện:

a. Đối với ngành nghề mã CPC 8868 bao gồm: Các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị đường sắt. Điều kiện gồm:

- Nhà đầu tư phải thuộc ASEAN;

- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: không vượt quá 51%;

- Hính thức đầu tư: liên doanh với đối tác Việt Nam.

b. Đối với ngành nghề mã CPC 8868* bao gồm: Các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu thủy. Điều kiện gồm:

- Nhà đầu tư phải thuộc ASEAN;

- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: không vượt quá 51%;

- Hính thức đầu tư: liên doanh với đối tác Việt Nam.

c. Đối với ngành nghề mã CPC 8868* bao gồm: Các dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển. Điều kiện gồm:

- Nhà đầu tư phải thuộc ASEAN;

- Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ: không vượt quá 70%;

- Hính thức đầu tư: liên doanh với đối tác Việt Nam.

Vì vậy, đối với nhà đầu tư không thuộc các nước ASEAN hoạt động trong những ngành nghề loại trừ có điều kiện bên trên cần xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải trước khi thực hiện đầu tư tại Việt Nam.

2. Cách thức thực hiện bổ sung ngành, nghề

2.1. Đối với trường hợp đầu tư trực tiếp

a) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư

B1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định;

B2. Nộp hồ sơ điều chỉnh lên cơ quan đăng ký đầu tư;

B3: Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của có quan cấp Bộ chuyên môn nếu thuộc trường hợp phải xin ý kiến;

B4: Trong trường hợp cơ quan cấp Bộ đồng ý, cơ quan đăng ký đầu tư cấp phép điều chỉnh cho nhà đầu tư. Trường hợp không đồng ý, cơ quan đăng ký đầu tư từ chối cấp phép điều chỉnh.

b) Điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp nhà đầu tư được đăng ký điều chỉnh, Công ty thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

B1: Công ty chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định;

B2. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi lên phòng đăng ký kinh doanh;

B3: Nếu hồ sơ hợp lệ, Công ty được cấp Giấy xác nhận ghi nhận việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Công ty tiến hành sửa hồ sơ theo thông báo sửa đổi, bổ sung và nộp lại.

2.2. Đối với trường hợp đầu tư gián tiếp (góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp)

a) Thực hiện xin chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp với ngành, nghề kinh doanh bổ sung

B1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ xin chấp thuận;

B2. Nộp hồ sơ xin chấp thuận lên cơ quan đăng ký đầu tư;

B3: Cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của có quan cấp Bộ chuyên môn nếu thuộc trường hợp phải xin ý kiến;

B4: Trong trường hợp cơ quan cấp Bộ đồng ý, cơ quan đăng ký đầu tư ra văn bản chấp thuận cho nhà đầu tư. Trường hợp không đồng ý, cơ quan đăng ký đầu tư ra văn bản từ chối.

b) Điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong trường hợp nhà đầu tư được chấp thuận, Công ty thực hiện thủ tục Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

B1: Công ty chuẩn bị hồ sơ bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định;

B2. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi lên phòng đăng ký kinh doanh;

B3: Nếu hồ sơ hợp lệ, Công ty được cấp Giấy xác nhận ghi nhận việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Công ty tiến hành sửa hồ sơ theo thông báo sửa đổi, bổ sung và nộp lại.

 

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com