• Thứ Tư, 27/10/2021, 01:39

0943 523 788

Friday, 12/03/2021, 09:35

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN GÓP VỐN

Định giá tài sản theo quyết định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Ngoài tài sản là ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng có thể được quy đổi dễ dàng qua Đồng Việt Nam theo tỷ giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, thì các tài sản khác sẽ phải tiến hành định giá tài sản trước khi góp vốn. Sau đây, VTVLaw sẽ đưa ra các nội dung về định giá tài sản theo quy định như sau:

1. Chủ thể có thẩm quyền định giá tài sản

1.1. Khi thành lập doanh nghiệp

- Các thành viên, cổ đông sáng lập;

- Hoặc, tổ chức thẩm định giá;

1.2. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

- Chủ sở hữu, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và người góp vốn;

- Hoặc, tổ chức thẩm định giá;

2. Nguyên tắc định giá tài sản

2.1. Khi thành lập doanh nghiệp

- Các thành viên, cổ đông sáng lập: định giá theo nguyên tắc đồng thuận;

- Hoặc, tổ chức thẩm định giá: phải được trên 50% số thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận;

2.2. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

- Chủ sở hữu, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và người góp vốn: thỏa thuận;

- Hoặc, tổ chức thẩm định giá: phải được người góp vốn và chủ sở hữu, Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận;

3. Trách nhiệm định giá tài sản

3.1. Khi thành lập doanh nghiệp

- Các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá cao hơn với giá trị thực tế của tài sản định giá tại thời điểm kết thúc định giá;

- Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế;

3.2. Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

- Người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá cao hơn với giá trị thực tế của tài sản định giá tại thời điểm kết thúc định giá;

- Đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế;

 

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 0943523788 (Ms. Hảo).

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com