• Thứ Bảy, 23/01/2021, 03:08

0943 523 788

Wednesday, 31/07/2019, 03:18

GIẢI THỂ CHI NHÁNH

Giải thể là kết quả hoạt động kinh doanh mà không doanh nghiệp nào mong muốn. Tuy nhiên đối với nhiều nhà đầu tư đây lại là một giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Với mong muốn giúp đỡ các nhà đầu tư dễ dàng trong thủ tục giải thể chi nhánh. VTVLaw xin cung cấp dịch vụ giải thể chi nhánh.

  • THỦ TỤC GIẢI THỂ

            Trước khi tiến hành thủ tục giải thể công ty, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế cho chi nhánh công ty. Doanh nghiệp nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế chi cục thuế quản lý của công ty. Trong vòng 2 ngày làm việc cơ quan thuế chuyển trạng thái “NNT ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế” trên hệ thống đăng ký thuế. Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, cơ quan thuế ban hành Thông báo và gửi cho người nộp thuế thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế .

Sau khi thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế , doanh nghiệp làm thủ tục giải thể chi nhánh.

*          Thành phần hồ sơ:

-           Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

-           Quyết định của doanh nghiệp về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-           Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

-           Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

-           Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh

-           Con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).

-           Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);

-           Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

  • CĂN CỨ PHÁP LÝ

-           Luật Doanh nghiệp 2014

-           Nghị định 78/2018/NĐ-CP.

-           Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo).