• Thứ Tư, 27/10/2021, 01:44

0943 523 788

Monday, 11/01/2021, 10:13

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Điểm mới đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2014 với nhiều điểm mới. Sau đây, VTVLaw sẽ cung cấp một số nội dung đáng chú ý về các điểm mới trong loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

1. Phát hành trái phiếu

Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm quy định Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền phát hành trái phiếu.

2. Ban kiểm soát

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 trước đây, trong cơ cấu quản lý của Công ty TNHH hai thành viên trở lên có từ 11 thành viên trở lên bắt buộc phải có Ban kiểm soát. Nhưng tới Luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành, thì đã có sự thay đổi không còn bó buộc các doanh nghiệp bắt buộc phải có ban kiểm soát, trừ doanh nghiệp nhà nước.

Ban kiểm soát được quy định tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Biên bản họp Hội đồng thành viên

Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nội dung Chủ tọa và thư ký cuộc họp có thể không ký biên bản họp, nhưng các thành viên khác trong Hội đồng thành viên tham dự họp ký thì biên bản họp đó vẫn có hiệu lực.

4. Hiệu lực thi hành của nghị quyết Hội đồng thành viên

Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm quy định về hiệu lực nghị quyết khá giống với của Công ty Cổ phần đo là “Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua bằng 100% tổng số vốn điều lệ là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả trong trường hợp trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết, quyết định đó không được thực hiện đúng quy định”. Ngoài ra, còn bổ sung thêm một nội dung khác là nghị quyết, quyết định sẽ không có hiệu lực nếu bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà chưa cần có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

5. Đối với Doanh nghiệp nhà nước

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định bắt buộc Công ty TNHH hai thành viên là Doanh nghiệp nhà nước (tức Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ) thì bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát, đồng thời phải công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều 109 và Điều 110.

 

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 0943523788 (Ms. Hảo).

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com