• Thứ Tư, 27/10/2021, 01:06

0943 523 788

Tuesday, 12/01/2021, 10:35

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Điểm mới về Công ty TNHH một thành viên theo Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế cho Luật Doanh nghiệp 2014 với nhiều điểm mới. Sau đây, VTVLaw sẽ cung cấp một số nội dung đáng chú ý về các điểm mới trong loại hình doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên như sau:

1. Phát hành trái phiếu

Luật Doanh nghiệp 2020 đã bổ sung thêm quy định Công ty TNHH một thành viên có quyền phát hành trái phiếu để huy động thêm vốn.

2. Ban kiểm soát

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 trước đây, trong cơ cấu quản lý của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu bắt buộc phải có Ban kiểm soát. Nhưng tới Luật Doanh nghiệp 2020 hiện hành, thì đã có sự thay đổi không còn bắt buộc phải có ban kiểm soát, trừ doanh nghiệp nhà nước.

Ban kiểm soát được quy định theo Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2020.

3. Chức danh người đại diện theo pháp luật

Luật Doanh nghiệp 2020 bổ sung thêm nội dung Công ty TNHH một thành viên phải có ít nhất 01 người đại diện theo pháp luật có chức danh: Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Chủ tịch công ty

Luật Doanh nghiệp 2104 thì Chủ sở hữu là cá nhân có thể kiêm nhiệm Chủ tịch công ty hoặc thuê người khác. Nhưng tới Luật Doanh nghiệp 2020 thì đã quy định cụ thể Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty, không còn cho phép thuê người khác làm Chủ tịch công ty nữa.

 

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 0943523788 (Ms. Hảo).

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com