• Thứ Năm, 26/11/2020, 08:30

0943 523 788

Monday, 24/08/2020, 10:33

SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP

Sáp nhập doanh nghiệp là khi một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Bạn đang muốn thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp nhưng chưa biết hồ sơ và thủ tục như thế nào? Để hỗ trợ doanh nghiệp trong thủ tục này, VTVLAW hướng dẫn về nội dung và thành phần hồ sơ sáp nhập công ty một cách đầy đủ nhất tới doanh nghiệp.

1. Sáp nhập doanh nghiệp trong một số trường hợp đặc biệt

            Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập.

            Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp được quy định tại Điều 19 Luật cạnh tranh 2004 là: một hoặc nhiều doanh nghiệp tham gia sáp nhập đang trong nguy cơ bị giải thể hoặc lâm vào tình trạng phá sản; việc sáp nhập có tác dụng mở rộng xuất khẩu hoặc góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện sáp nhập doanh nghiệp

Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập;
 • Thủ tục và điều kiện sáp nhập;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;
 • Thời hạn thực hiện sáp nhập.

Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Các công ty bị sáp nhập thực hiện thủ tục đóng mã số thuế tại cơ quan thuế.

3. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Hợp đồng sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập;
 • Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên sở hữu trên 65% vốn điều lệ của công ty bị sáp nhập;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất;
 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

4. Thủ tục sát nhập doang nghiệp

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức soạn thảo hồ sơ theo quy định.
 • Bước : Nộp hồ sơ sát nhập công ty (bản scan) qua website https://dangkykinhdoanh.gov.vn/trong Thời gian 03 ngày làm việc (kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ).
 • Sau 03 ngày có thông báo hợp lệ.
 • Bước 3: Nộp hồ sơ hợp lệ sáp nhập tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh/Thành phố.
 • Thời gian: từ 7h30 đến 11h30 và từ 1h30 đến 5h (các buổi sáng từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần).
 • Nộp hồ sơ, đóng lệ phí, lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, hồ sơ sẽ bị ra thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nộp lại hồ sơ theo bước 1 cho tới khi hồ sơ hợp lệ và thực hiện theo các bước tiếp theo như quy trình trên.

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com