• Thứ Năm, 26/11/2020, 07:51

0943 523 788

Monday, 07/09/2020, 02:55

THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Thủ tục thay đổi cổ đông sáng lập có rắc rối và phức tạp không? Đây là câu hỏi mà rất nhiều khách hàng đã liên hệ tới VTVLaw để tư vấn. Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

1.         Khái niệm về cổ đông sáng lập là gì?

           Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 thì: “Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.”

2.        Điều kiện chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

-         Cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác nếu: Công ty đã thành lập được 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần

-         Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập được tư do chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.

3.        Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập

           Theo quy định tại khoản16 Điều 1 Nghị định 108/2018/NĐ-CP thì khi cổ đông trong công ty cổ phần thực hiện chuyển nhượng cổ phần thì không phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư. Thủ tục chuyển nhượng sẽ được lập thành hồ sơ lưu giữ nội bộ.

            Hồ sơ gồm:

+          Biên bản họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng cổ phần

+          Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần;

+          Biên bản thanh lý/xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần;

+          Sổ đăng ký cổ đông mới

            Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông công ty và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com