• Thứ Tư, 27/10/2021, 01:57

0943 523 788

Tuesday, 10/11/2020, 10:19

THAY ĐỔI ĐịA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH DOANH NGHIỆP

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trụ sở cho phù hợp với mục đích kinh doanh của mình. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật mà không phải ai cũng biết hoặc biết nhưng không có thời gian để thực hiện.

Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trụ sở cho phù hợp với mục đích kinh doanh của mình. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải tuân theo quy định của pháp luật mà không phải ai cũng biết hoặc biết nhưng không có thời gian để thực hiện. Với kinh nghiệm trong nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp … VTVLaw xin cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty trong nước như sau:

1. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh

Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh nhưng không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì công ty chỉ cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Lưu ý: Với một số trường hợp không xác định được địa điểm đặt trụ sở có được phép kinh doanh hay không như địa điểm thuộc các tòa nhà, tòa nhà hỗn hợp chung cư – văn phòng, thì cần phải có tài liệu chứng minh địa điểm được phép đặt trụ sở công ty nộp kèm hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng nếu công ty ở Hà Nội tại website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn;

Thời hạn giải quyết theo quy định: 03 ngày làm việc.

Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì mang theo Giấy biên nhận hồ sơ nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ bị thông báo sửa đổi, bổ sung thì cần sửa đổi, bổ sung và nộp lại theo quy định.

2. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh

Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh đồng thời làm thay đổi cơ quan quản lý thuế thì công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố và Cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi công ty đặt trụ sở.

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để chốt thuế

Công ty nộp hồ sơ lên cơ quan thuế để tiến hành chốt thuế và chuyển cơ quan thuế quản lý sang quận/huyện/thành phố khác mà công ty dự kiến chuyển địa chỉ tới, thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi;

- Ngoài ra, một số cơ quan thuế có thể yêu cầu thêm Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp (nếu có) đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể.

Kết quả thủ tục là mẫu 09-MST về việc người nộp thuế chuyển địa điểm sang quận/huyện/thành phố khác.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Mẫu 09-MST do cơ quan thuế cấp;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Lưu ý: Với một số trường hợp không xác định được địa điểm đặt trụ sở có được phép kinh doanh hay không như địa điểm thuộc các tòa nhà, tòa nhà hỗn hợp chung cư – văn phòng, thì cần phải có tài liệu chứng minh địa điểm được phép đặt trụ sở công ty nộp kèm hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng nếu công ty ở Hà Nội tại website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn;

Thời hạn giải quyết theo quy định: 03 ngày làm việc.

Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ thì mang theo Giấy biên nhận hồ sơ nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ bị thông báo sửa đổi, bổ sung thì cần sửa đổi, bổ sung và nộp lại theo quy định.

Bước 5: Công ty phải thực hiện thay đổi mẫu con dấu nếu có thay đổi về quận/huyện/thành phố trên mẫu con dấu, đồng thời thông báo mẫu con dấu lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết thông báo thay đổi mẫu con dấu theo quy định: 03 ngày làm việc.

Bước 6: Thủ tục thông báo với cơ quan thuế nơi chuyển trụ sở tới và các vấn đề liên quan đến sử dụng hóa đơn.

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty sang tỉnh/thành khác

Trường hợp công ty chuyển địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh/thành khác thì công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố có trụ sở dự kiến chuyển đến.

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Cơ quan thuế quản lý trực tiếp để chốt thuế

Công ty nộp hồ sơ lên cơ quan thuế để tiến hành chốt thuế và chuyển cơ quan thuế quản lý sang quận/huyện/thành phố khác mà công ty dự kiến chuyển địa chỉ tới, thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi;

- Ngoài ra, một số cơ quan thuế có thể yêu cầu thêm Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp (nếu có) đối với từng loại hình doanh nghiệp cụ thể.

Kết quả thủ tục là mẫu 09-MST về việc người nộp thuế chuyển địa điểm sang quận/huyện/thành phố khác.

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Mẫu 09-MST do cơ quan thuế cấp;

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (Phụ lục II-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

- Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

Lưu ý: Với một số trường hợp không xác định được địa điểm đặt trụ sở có được phép kinh doanh hay không như địa điểm thuộc các tòa nhà, tòa nhà hỗn hợp chung cư – văn phòng, thì cần phải có tài liệu chứng minh địa điểm được phép đặt trụ sở công ty nộp kèm hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp dự định chuyển địa chỉ trụ sở chính tới hoặc nộp qua mạng nếu công ty ở Hà Nội tại website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn;

Thời hạn giải quyết theo quy định: 03 ngày làm việc.

Bước 4: Nếu hồ sơ hợp lệ thì mang theo Giấy biên nhận hồ sơ nhận kết quả tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi nộp hồ sơ. Nếu hồ sơ bị thông báo sửa đổi, bổ sung thì cần sửa đổi, bổ sung và nộp lại theo quy định.

Bước 5: Công ty phải thực hiện thay đổi mẫu con dấu do thay đổi tỉnh/thành trên mẫu con dấu, đồng thời thông báo mẫu con dấu lên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết thông báo thay đổi mẫu con dấu theo quy định: 03 ngày làm việc.

Bước 6: Thủ tục thông báo với cơ quan thuế nơi chuyển trụ sở tới và các vấn đề liên quan đến sử dụng hóa đơn.

  

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com