0978 038 722

Ưu đãi về thuế thu nhập cho doanh nghiệp

Ưu đãi về thuế thu nhập cho doanh nghiệp là một biện pháp được nhà nước đưa ra để khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được hiểu là nghĩa vụ về tài chính mà doanh nghiệp phải thực hiện khi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thuế này được tính dựa trên mức thu nhập của doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các thu nhập được miễn và các khoản lỗ.

Mức thuế phải đóng và thuế suất tương ứng phải chịu của mỗi doanh nghiệp là không giống nhau. Có một số doanh nghiệp sẽ được ưu đãi về thuế suất.

Cụ thể:

  • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, được áp dụng thuế suất 10% trong 10 năm;
  • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường được áp dụng thuế suất 10%;
  • Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm;
  • Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và quỹ tín dụng nhân dân được áp dụng thuế suất 20%.

Để biết cụ thể hơn về các trường hợp được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, hãy liên hệ với Trung tâm trợ giúp Doanh nghiệp để được giúp đỡ.

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn :  0978 938 505  ( Ms. Hảo)

Các lĩnh vực khác của Trung tâm:

Tư vấn tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

Tư vấn, giúp đỡ thủ tục nộp thuế;

Tư vấn soạn thảo hồ sơ, kê khai thuế cho doanh nghiệp;

Tư vấn thành lập doanh nghiệp;… 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM