Ưu, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA TỪNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 Tổ chức hoặc cá nhân khi muốn thành lập một doanh nghiệp đang băn khoăn chưa biết lựa chọn loại hình nào. Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp trước khi bắt đầu công việc kinh doanh là rất quan trọng, nó có ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, tổ chức hoặc cá nhân cần hiểu về từng loại hình để có thể lựa chọn thành lập loại hình doanh nghiệp cho phù hợp. Để giải đáp những thắc mắc đó, VTVLAW xin nêu ra một số ưu, nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp để bạn có thể lựa chọn đưa ra một quyết định  hợp lý nhất cho phương án của mình.

 

Ưu điểm Nhược điểm
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH 2 TV TRỞ LÊN

 

– Số lượng: 2- 50 thành viên

=> Dễ quản lý, điều hành, kiểm soát các thành viên góp vốn trong công ty

– Công ty TNHH 2TV không được quyền phát hành cổ phần, phần vốn góp chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại Đ52, 53,54 LDN

 => Hạn chế sự xâm nhập của người lạ vào công ty, các thành viên góp vốn thành lập công ty dựa trên sự quen biết lẫn nhau

– Các TV chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn đã góp vào DN

 => Ít chịu rủi ro hơn về các khoản nợ  khi công ty giải thể hoặc phá sản

– Các TV trong công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình và có thỏa thuận về giá.Trường hợp cty không mua lại phần vốn góp thì TV đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho TV khác hoặc người khác không phải là TV trong công ty.

– Trường hợp TV là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc sẽ là TV của công ty.

– Công ty không được quyền phát hành cổ phần

=> Khả năng huy động vốn hạn chế

– Phần vốn góp của các TV không được tự do chuyển nhượng

– Các TV chỉ chịu TN trong phạm vi số vốn đã góp

=> Ảnh hưởng đến uy tín của công ty với đối tác , khách hàng

– Chỉ được yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp nếu không tán thành với nghị quyết của hội đồng thành viên, nếu công ty không mua lại thì mới được chào bán ra bên ngoài.

CÔNG TY TNHH

1 TV

 

– Do 1 cá nhân hoặc tổ chức là chủ sở hữu

=> Dễ quản lý, điều hành, kiểm soát các thành viên góp vốn trong công ty

– Công ty THHH 1TV không được quyền phát hành cổ phần

=> Hạn chế sự xâm nhập của người lạ vào công ty

– Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn điều lệ công ty.

=> Ít chịu rủi ro hơn về các khoản nợ  khi công ty giải thể hoặc phá sản.

– Công ty không được quyền phát hành cổ phần

=> Khả năng huy động vốn hạn chế

– Phần vốn góp của các TV không được tự do chuyển nhượng

– Chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn điều lệ cty

=> ảnh hưởng đến uy tín của công ty với đối tác , khách hàng

– Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng hoặc tặng cho phần vốn góp thì chuyển đổi từ CTTNHH 1TV thành CTTNHH 2 TV

– Chủ sở hữu chỉ được quyền rút vốn bằng chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho cá nhân, tổ chức khác.

Trường hợp rút dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu TN về nợ công ty và nghĩa vụ tài sản khác.

CÔNG TY CỔ PHẦN

 

– Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không hạn chế số lượng

 => Khả năng huy động vốn cao

– Được quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn

-Các cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác

– Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của các cổ đông ngang nhau

– Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty, trừ TH được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần (được phép bán ra bên ngoài)

– Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DN trong phạm vi số vốn đã góp vào DN

=> Ít chịu rủi ro hơn về các khoản nợ  khi công ty giải thể hoặc phá sản.

 

 

– Không hạn chế số lượng thành viên

=> Việc quản lý, điều hành, kiểm soát khó khăn hơn

 =>Khả năng bảo mật kinh doanh bị hạn chế

– Cổ đông chỉ chịu TN về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi số vốn đã góp

 => Ảnh hưởng đến uy tín của công ty với đối tác và khách hàng

– Các cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty

– Cổ đông sáng lập sau thời gian 3 năm được tự do chuyển nhượng cho các thành viên trong công ty hoặc người khác ngoài công ty

 => Dễ dàng bị các công ty cạnh tranh khác xâm nhập.

Như vậy, tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi cá nhân, tổ chức mà có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với điều kiện, khả năng góp vốn của mình.

* Căn cứ pháp lý:

–  Luật doanh nghiệp 2014.

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015.

– Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2018 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo)

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM