Category Archives: Văn bản – Tài liệu

Thành lập công ty ra nước ngoài

Thành lập công ty ra nước ngoài là một hình thức thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường, tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ. Nhà đầu tư thực hiện hoạt động thành lập công ty ra nước ngoài […]

Read More

Tư vấn chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp

Chuyển nhượng vốn của tổ chức trong công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên (Điều 53 Luật doanh nghiệp năm 2014) 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở […]

Read More

Dự án bất động sản

Hướng dẫn về thành lập sàn giao dịch bất động sản Từ ngày 16/02/2016, tổ chức và cá nhân muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BXD. Cụ thể như sau: Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất […]

Read More

Mua bán doanh nghiệp tư nhân

1. Trình tự thực hiện:                             Người mua doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định tại của Điều 187 Luật Doanh nghiệp. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các […]

Read More

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài muốn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước tiên cần có Giấy chứng nhận đăng ký đầu […]

Read More

Tra cứu tên doanh nghiệp

TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP Tra cứu tên doanh nghiệp là một công cụ tìm kiếm hữu ích giúp người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến doanh nghiệp, cũng như tra cứu khả năng đăng ký của tên doanh nghiệp trước khi thành lập để tránh trường hợp trùng, gây nhầm lẫn với […]

Read More

Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Tra cứu thông tin doanh nghiệp là một công cụ tìm kiếm hữu ích giúp người dùng tìm kiếm thông tin liên quan đến doanh nghiệp bao gồm tên và loại hình doanh nghiệp, tình trạng hoạt động, mã số doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, trụ sở chính và ngành, nghề kinh […]

Read More

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm. Để có thể quảng cáo mỹ phẩm, doanh nghiệp cần đăng ký theo quy định của pháp thuật. Căn cứ tại điều 4 nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quảng cáo, khi muốn quảng cáo mỹ phầm phải đáp ứng những nội dung sau: Thứ […]

Read More