Category Archives: Văn bản – Tài liệu

Luật quy định tên nước ngoài của doanh nghiệp như thế nào?

Luật quy định tên nước ngoài của doanh nghiệp như thế nào? Trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nào, ta thường thấy mục ghi tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài. Mục này thường không được viết bằng tiếng Việt. Theo Luật doanh nghiệp 2014, tên này được dịch từ tiếng Việt […]

Read More

Giả mạo hồ sơ có bị thu hồi giấy phép hay không?

Giả mạo hồ sơ có bị thu hồi giấy phép hay không. Luật doanh nghiệp 2014 tại điều 211 quy định các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (được gọi nôm na là giấy phép kinh doanh). Trường hợp đầu tiên bị liệt kê là “nội dung kê khai […]

Read More

Đăng ký tăng vốn điều lệ

Đăng ký tăng vốn điều lệ là nhu cầu thiết yếu của rất nhiều công ty trong quá trình hoạt động kinh doanh. Vốn điều lệ là số vốn mà các thành viên/cổ đông đóng góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận trong điều lệ. Công ty […]

Read More

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành CTCP

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành CTCP là một trong những hình thức cơ cấu lại công ty, đảm bảo cho hoạt động của công ty diễn ra ổn định và phát triển, đáp ứng được mục tiêu của nhà đầu tư. Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên […]

Read More

Thành lập công ty cổ phần ở Cầu Giấy

Thành lập công ty cổ phần ở Cầu Giấy, quận Cầu Giấy là một quận có lịch sử phát triển lâu đời, đông dân cư và có nhiều làng nghề nổi tiếng, đây cũng là nơi tập trung nhiều trường đại học. Với bề dày lịch sử phát triển kinh tế xã hội – giáo […]

Read More

Ngành, nghề kinh doanh

Ngành, nghề kinh doanh. Ngành, nghề kinh doanh chính là những ngành nghề, lĩnh vực mà doanh nghiệp lựa chọn để hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Căn cứ vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, người thành lập doanh […]

Read More