• Thứ Tư, 27/10/2021, 02:00
 0943 523 788 Miễn phí tư vấn   91a Nguyễn Khang  Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội,

0943 523 788

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanhg nghiệp có nhiệm vụ thực thi một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanhg nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.
Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanhg nghiệp có nhiệm vụ thực thi một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanhg nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.