Vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Gọi 0943523788 để được tư vấn miễn phí

Vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo Luật doanh nghiệp 2014, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN) bên cạnh không phải ghi thông tin về số cổ phần, giá trị vốn cổ phần đã góp, số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư ban đầu hay vốn pháp định của doanh nghiệp. Từ ngày 01/07/2015, một trong những mục quan trọng trong GCNĐKDN là thông tin về vốn điều lệ.

Phân tích đặc thù từng loại hình doanh nghiệp có thể thấy nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này:

Trong công ty cổ phần, cấu trúc vốn khá linh hoạt. Mang những đặc trưng của một công ty đối vốn, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, những vấn đề quản lý nội bộ, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông được giải quyết dựa trên giá trị cổ phần mà các cổ đông nắm giữ. Bên cạnh đó, công ty cổ phần có phạm vi, quy mô kinh doanh lớn, số lượng cổ đông đông đảo. Có thể thấy, theo Luật doanh nghiệp cũ, khi GCNĐKDN yêu cầu quy định về số cổ phần, giá trị vốn cổ phần đã góp và số cổ phần được quyền chào bán với công ty cổ phần, tính linh động khi chuyển cổ phần trong công ty bị hạn chế hơn.

Đối với doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định, vốn không bắt buộc phải ghi trong GCNĐKDN hay giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Về mục đích, các loại hình doanh nghiệp này được thành lập nhằm tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn của doanh nghiệp là tổng tài sản của doanh nghiệp, bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động. Khi doanh nghiệp hoạt động đến một giai đoạn nhất định, giá trị tài sản tăng lên, vốn của chủ sở hữu vẫn giữ ở mức cũ. Có thể thấy, việc yêu cầu mức vốn khi thành lập cũng như ghi số vốn này vào GCNĐKDN sẽ gây ra những bất cập nhất định.

Thứ nhất, chính doanh nghiệp cũng không đảm bảo được toàn diện số vốn họ phải bỏ ra và khoản lợi thu về được trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đối với những doanh nghiệp đăng ký theo Luật doanh nghiệp 2005, số vốn được ghi trên GCNĐKDN đều mang tính “ước chừng” ở mức độ tương đối.

Thứ hai, quy định không yêu cầu ghi vốn trong GCNĐKDN có thể thúc đẩy quyền tự do kinh doanh của các chủ thể. Để có thể thành lập một doanh nghiệp, chủ thể nhiều khi phải tìm mọi cách để huy động vốn và sử dụng vốn hiệu quả. Họ có thể mở rộng quy mô kinh doanh hoặc huy động vốn bằng những phương thức hợp pháp như đi vay của các chủ thể khác. Vì vậy, việc yêu cầu doanh nghiệp ghi số vốn đầu tư ban đầu hay số vốn pháp định trong GCNĐKDN là không cần thiết.

Quy định về vốn trong GCNĐKDN theo Luật doanh nghiệp 2014 là phù hợp đối với thực trạng của các loại hình doanh nghiệp hiện nay.

Hãy liên hệ ngay với VTV Law, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin, tư vấn và có những dịch vụ trợ giúp pháp lý tốt nhất để bạn lựa chọn..

Hãy để chúng tôi đem thành công đến gần bạn hơn !

Đường dây nóng tư vấn : 0943 523 788  (Ms. Hảo) 

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law sau khi thành lập công ty :

  • Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.
  • Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.
  • Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.
  • Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.
  • Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội

  • Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.
  • Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.
  • Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.
  • Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiêp.

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc

About the Author: VTV LAW FIRM