Category Archives: Công bố sản phầm

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm

Thủ tục đăng ký quảng cáo mỹ phẩm. Để có thể quảng cáo mỹ phẩm, doanh nghiệp cần đăng ký theo quy định của pháp thuật. Căn cứ tại điều 4 nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quảng cáo, khi muốn quảng cáo mỹ phầm phải đáp ứng những nội dung sau: Thứ […]

Read More

Công bố hợp quy sản phẩm linh kiện điện tử nhập khẩu

Công bố hợp quy sản phẩm linh kiện điện tử nhập khẩu, đây là một trong những vấn đề quan trọng mà nhiều nhà đầu tư quan tâm khi muốn nhập khẩu linh kiện điện tử. Đối với từng loại linh kiện điện tử lại có những quy định khác nhau. Những sản phẩm linh […]

Read More

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chế biến sữa

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện chế biến sữa là vấn đề rất đáng quan tâm của các cơ sở sản xuất sữa. Sản xuất sữa là loại hình kinh doanh có điều kiện, Cơ sở sản xuất phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất sữa đã qua […]

Read More

Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước

Công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước là hoạt động cần thiết đối với các sản phẩm trước khi được đưa vào lưu thông trên thị trường Việt Nam. Việc công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước được thực hiện tại  Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản […]

Read More

Công bố hợp quy thực phẩm chức năng

 Công bố hợp quy thực phẩm chức năng là thủ tục bắt buộc  để sản phẩm chức năng được phép lưu hành tại Việt Nam, việc công bố  hợp quy thực phẩm chức năng được thực hiện tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm – Bộ Y tế. Công bố hợp quy thực phẩm […]

Read More

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được thực hiện đối với thực phẩm chưa có quy chuẩn kỹ  thuật tương ứng. Đây là những hoạt động thiết yếu của doanh nghiệp hay các tổ chức, cá nhân khác trước khi đưa sản phẩm thực phẩm ra tiêu thụ. Vấn đề an […]

Read More